SRY8翅片式电加热器-扬州达瑞电气有限公司

SRY8翅片式电加热器-扬州达瑞电气有限公司

购买价格:0.00
点击次数:1970
发布时间:2019-08-28 10:19:08
图片描述

SRY8翅片式电加热器厂家直销主要参数
主要技术参数:

1、金属管状电热元件    额定电压                              220V、380V

   元件金属管允许zui高温度       170℃-400℃

2、被加热介质              矿物油、水

带翅片管护套式电加热器工作压力 ≤0.5Mpa

伸入箱体介质内发热圆柱       ≤L×Φ/kw

L:     ~460-1470(mm)

Φ:   ~115(mm)

功率:2~6(kw)

SRY8(HRY8.HRY9*)带翅片管护套式电加热器规格、技术参数、外形主要